ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ Χρήστος
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 36688/13
Ημερομηνία Απόφασης : 12-11-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ159127/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών