ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΑΡΤΕΛΗΣ Ρομανός
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 53077/13
Ημερομηνία Απόφασης : 07-01-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ4744/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,αποτελεσματική προσφυγή,συνθήκες κράτησης,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Διαγραφή από το πινάκιο,Παράβαση,Απαράδεκτη
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών