ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΠΑΤΡΙΚΗΣ κ.λπ.
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 50622/13
Ημερομηνία Απόφασης : 28-01-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ19379/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Διαγραφή από το πινάκιο,Φιλικός διακανονισμός,Παράβαση,Απαράδεκτη
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών