ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 34828/10, 11674/11
Ημερομηνία Απόφασης : 07-04-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ59473/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών