ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 52137/12
Ημερομηνία Απόφασης : 19-01-2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ11301/2017 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών