ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 55135/10
Ημερομηνία Απόφασης : 09-03-2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ37723/2017 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών