ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗ Σωτηρία κ.ά. 5 προσφυγές
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 36420/10,3957/11,35230/11,21469/12,2385/13,75140/13
Ημερομηνία Απόφασης : 05-10-2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ147456/2017 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,αποτελεσματική προσφυγή,εύλογος χρόνος διαδικασίας,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :