ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : HAZISLLARI Ilia
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 41385/14
Ημερομηνία Απόφασης : 19-07-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ119648/2018 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,εύλογος χρόνος διαδικασίας
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :