ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 33349/10
Ημερομηνία Απόφασης : 25-01-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ142334/2018 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,αποτελεσματική προσφυγή,εύλογος χρόνος διαδικασίας,υποχρέωση διεξαγωγής αποτελεσματικής έρευνας,άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών