ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ & XHOLLO ΚΛΠ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 29543/15, 30984/15
Ημερομηνία Απόφασης : 22-11-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ206088/2018 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 14 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,πρωτόκολλο 1 άρθρο 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών