ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λπ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ & ΡΑΒΙΟΛΟΥ κ.λπ.
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 4762/18, 6140/18
Ημερομηνία Απόφασης : 31-10-2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ187949/2019 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : πρωτόκολλο 1 άρθρο 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών