ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 25993/17
Ημερομηνία Απόφασης : 19-11-2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ154/2021 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών