ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 30084/15
Ημερομηνία Απόφασης : 10-12-2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ4784/2021 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών