ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (αρ. προσφ. 17789/16)
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 17789/16
Ημερομηνία Απόφασης : 18-03-2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ42070/2021 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών