ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΜΑΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 1864/18
Ημερομηνία Απόφασης : 25-03-2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ49193/2021 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών