ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 21793/14
Ημερομηνία Απόφασης : 22-09-2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ127033/2022 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών