ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : MAHAMMAD Nagib
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 48352/12
Ημερομηνία Απόφασης : 15-01-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ9171/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου,παραπομπή σύντομα ενώπιον δικαστή,συνθήκες κράτησης,άρθρο 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών