ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : Α.Υ.
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 58399/11
Ημερομηνία Απόφασης : 05-11-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ155405/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 3 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,αποτελεσματική προσφυγή,συνθήκες κράτησης,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών