Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 116/2023

1
Μαρ
Εγκατάσταση των Λειτουργών του Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της αλλοδαπής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.