8
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 274/2024 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αριθμό 539/13-12-2023, κατά το Κεφάλαιο «ΙΙΙ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ»
6
Ιουν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 238/2024 Κατανομή των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στις Υπηρεσιακές Μονάδες του, κατά εκπαιδευτική κατηγορία και κλάδο – ειδικότητα και ορισμός του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετεί σε αυτές.
17
Απρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 178/2024 Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αναπληρωτή αυτού
3
Απρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 142/2024 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 365/07-07-2022, όπως ισχύει, περί κατανομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες του
14
Μαρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 114/2024 Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των τριών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
26
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 42/2024 Ορισμός Μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
13
Δεκ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 539/2023 Τροποποίηση απόφασης Προέδρου με αριθμό 349/2023 «Καθορισμός των Σχηματισμών Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και των επιμέρους Γραφείων τους. Κατανομή των υποθέσεων στα Γραφεία, τοποθέτηση Προϊσταμένων σε αυτά και ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας τους»
13
Δεκ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 536/2023 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ. «Συγκρότηση Τμημάτων, καθορισμός συνθέσεων Τακτικής Ολομέλειας και Τμημάτων του Ν.Σ.Κ. για το δικαστικό έτος 2023-2024 και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ολομελειών και Τμημάτων», με αριθμό 349/2023, όπως ισχύει.
11
Δεκ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 503/2023 Έκδοση Επισημειωματικών Πράξεων σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4831/2021, με αριθμό 503/2023 (Β' 6892).
16
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 486/2023 Ορισμός Επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
12
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 431/2023 ​Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με αριθμό 321/18-08-2021 (Β΄ 3941), όπως αυτή ισχύει.
3
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 407/2023 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ. "Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)", με αριθμό 367/07-07-2022, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση, με αριθμό 39/17-01-2023 - Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) - Απαλλαγή διοικητικού υπαλλήλου της Κ.Υ. από παράλληλα καθήκοντα.
21
Σεπ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 361/2023 Τροποποίηση της Απόφασης Προέδρου 351/2022 περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαιτησιών του ΝΣΚ.
8
Μαϊ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 216/2023 Ορισμός επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
2
Μαϊ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 203/2023 Μερική τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 333/24-06-2022
22
Μαρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 138/2023 ​Επικαιροποίηση ενιαίου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε Λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
1
Μαρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 116/2023 Εγκατάσταση των Λειτουργών του Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της αλλοδαπής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
17
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 689/2022 Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του.
19
Δεκ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 676/2022 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων που ρυθμίζουν το σύστημα επιθεώρησης των Λειτουργών και των Υπηρεσιακών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
30
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 632/2022 Ορισμός μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)