e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό  272/ 19-6-2019 (Β' 2763) και στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-goverment), οι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υποβάλλουν εφεξής τις οποιασδήποτε φύσης αιτήσεις τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεών τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε να μην είναι, πλέον, απαραίτητη η επίσκεψη σε αυτό.

Για την ταυτοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, απαιτείται ο αιτών-ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να πραγματοποιήσει σχετική σύνδεση επιλέγοντας κατωτέρω «Εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (με προσωπικούς κωδικούς taxisnet)»,  χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών με το Δημοσίου, διακόπτει την παραγραφή των αξιώσεων σύμφωνα με όσα εκάστοτε προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του ν. 4831/2021, αλλά δεν επιφέρει οποιαδήποτε διακοπή της παραγραφής η κατάθεση αίτησης εφόσον για την αξίωσή του αιτούντος δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως όταν η αξίωση εγείρεται κατά ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να υποδεχθεί ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκδίδει και αναρτά ψηφιακή βεβαίωση σχετικά την εν λόγω αδυναμία.

Για τη διευκόλυνσή σας κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται εδώ.

 

Εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ.
(με προσωπικούς κωδικούς taxisnet)