ΤΟ ΝΣΚ
I. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ιστορία του
ΙΙ. Αλφαβητικός Κατάλογος διατελεσάντων Προέδρων του Ν.Σ.Κ. (Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των Προέδρων που διέσωσε η μνήμη)

ΙΙΙ. Βιβλιογραφία και αρθρογραφία περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 1. Δημήτριος Β. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ., "Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως θεσμός προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος και η αποστολή του στη σύγχρονη έννομη τάξη"
 2. Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος, Δικηγόρος, "Η πρόδρομη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και η συμβολή του Ν.Σ.Κ."
 3. Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Το αναθεωρητικό κεκτημένο, βλ. σελ. 374-375 παρ.5, "Η συνταγματική θέση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 100Α)"
 4. Κωνσταντίνος Βολτής, επίτιμος  Αντιπρόεδρος  του Ν.Σ.Κ., "Το Νομικό Συμβούλιο και η λειτουργία του Κράτους"
 5. Κωνσταντίνος Βολτής, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, "Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους : Θεσμός του Κράτους Δικαίου"
 6. Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Δικηγόρος  Δ.Ν., "Ο Δικαστικός Σύμβουλος Μιχαήλ Ν. Ταταράκης και η συγκρότησις Νομικού Συμβουλίου 22-6-1882"
 7. Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, "Η δικαστική υπεράσπισις των συμφερόντων του Δημοσίου 1833-1882"          12
 8. Giuseppe Fiengo , Avvocato dello Stato Italiano, "I caratteri originali della difesa dello stato in Italia"
 9. Giuseppe Fiengo "Τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της δικαστικής υπεράσπισης του κράτους στην Ιταλία"
 10. Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, "Η επιτάχυνση της δίκης και η αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων στη Γερμανία. Πρότυπο  για τον Έλληνα Νομοθέτη; (Ταυτόχρονα λίγες σκέψεις για τον ρόλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη μείωση  των δικών)
 11. Κωνσταντίνος Λέκκας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού του Ν.Σ.Κ., "Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Εποχή του Μεσοπολέμου"
 12. Νικόλαος Μαυρίκας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., "Οι νέες αρμοδιότητες του Ν.Σ.Κ. στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια"
 13. Ιωάννης Κ. Μισαηλίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, "Η γνωμοδοτική καθοδήγηση της Διοικήσεως σε νομικά θέματα στην Ελλάδα" (Εισήγηση στο ΙΙο Νομικό Συνέδριο, Μαδρίτη Οκτώβριος 1981)
 14. Ιωάννης Κ. Μισαηλίδης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους και η νομική υπεράσπισις του Δημοσίου και της Διοικήσεως εν Ελλάδι
 15. Κωνσταντίνος Ε. Μπακάλης, Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., Η «οιονεί» δικαιοδοτική αρμοδιότητα του ΝΣΚ, Θεμελίωση-Αμφισβήτηση-Προβληματισμοί
 16. Κωνσταντίνος  Ε. Μπακάλης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ομιλία στο Δ.Σ.Α. για το Ν.Σ.Κ. και την ανάγκη ένταξής του στο Σύνταγμα
 17. Κωνσταντίνος  Ε. Μπακάλης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η πορεία - Η παρένθεση - Το νέο ξεκίνημα
 18. Βλάσιος Ι. Παπαγρηγορίου, Δικηγόρος Δ.Ν., Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, "Η AVVOCATURA DELLO STATO, Το Ιταλικό μοντέλο νομικής υπηρεσίας του Κράτους"
 19. Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, «Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Σύνταγμα»
 20. Σπυρίδων Περλέγκος, Συλλογή Γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων του παρά των Υπουργείων Οικονομικών Νομικού Συμβουλίου και του Δικαστικού Συμβούλου, έτος έκδοσης 1889
 21. Γεώργιος Πουλάκος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., "Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι φορολογικές υποθέσεις"
 22. Αθανάσιος Τομαράς, επίτιμος  Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ., "Ιστορική εξέλιξη του θεσμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους"
 23. Ελένη Τροβά, Δικηγόρος  Δ.Ν., "Η αμεροληψία των μεν και των δε"
 24. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης - Παρέμβαση στο 1ο Διεθνές Νομικό Συνέδριο στη Ρώμη (Μάιος 1976)
 25. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. - 10 χρόνια  20
 26. Νικόλαος Τσίρος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος, Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, « Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως σύγχρονο Νομικό-  Διοικητικό Σύστημα»
 27. Ιωάννης - Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. - "Ο ρόλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι σύγχρονες προκλήσεις"

ΙV. Έκδοση το 2008 από το Ν.Σ.Κ. Τιμητικού Τόμου για τα 125 χρόνια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 1. Εξώφυλλο του Τιμητικού Τόμου
 2. Περιεχόμενα
 3. Άρθρο της εφημερίδας "Εστία" για το Ν.Σ.Κ. και τον Τιμητικό Τόμο του

V. Επετειακή Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την 11-6-2008 στο Μέγαρο Μουσικής για τα 125 χρόνια λειτουργίας του

 1. Η εκδήλωση αυτή έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.
 2. Στην εκδήλωση αυτή έγινε παρουσίαση του Τιμητικού Τόμου για τα 125 χρόνια του Ν.Σ.Κ. από τον εκδότη του κ. Αντώνη Σάκκουλα.

VI. Επιστημονικό Συνέδριο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στους Δελφούς (29 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 2008) με θέμα  " Η ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση από παράνομες και νομικές πράξεις των οργάνων του".

 1. Κατάλογος συμμετεχόντων
 2. Πρόγραμμα Συνεδρίου
 3. Επιστημονικές διαλέξεις :           
 4. Δημήτριος Β. Αναστασόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, " Η αποζημίωση ιδιοκτητών από δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας τους χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος"
 5. Αντώνιος Αργυρός, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, "Η ευθύνη του Δημοσίου για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κατά την Νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων"
 6. Χρήστος Βασιλόπουλος, Εισηγητής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "Η εξωσυμβατική ευθύνη των Κρατών-Μελών: Ζημιές προκληθείσες σε ιδιώτες από παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου εκ μέρους εθνικών δικαστηρίων - Τάσεις και προοπτικές κατά τη Νομολογία Kobler"
 7. Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας "Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από την άσκηση ή την αποχή άσκησης νομοθετικής ή κανονιστικής αρμοδιότητας"
 8. Φωκίων Γεωργακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ,"Η αποζημίωση από νόμιμες πράξεις σύμφωνα με το Γαλλικό και Ελληνικό Δίκαιο"
 9. Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών , " Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από την ανάκληση διοικητικών πράξεων"
 10. Ελένη Λευθεριώτου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, "Μακροχρόνια ανοχή de facto καταστάσεων - Η θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
 11. Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, "Η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου"
 12. Φώτιος Κατσιγιάννης, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, " Η ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση κατά το άρθρο 105 Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των αστυνομικών οργάνων κατά την ενάσκηση της υπηρεσίας τους ή κατά κατάχρηση αυτής
 13. Νικόλαος Μαυρίκας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους " Η αστική ευθύνη του Κράτους υπό το πρίσμα της αρχής της διακινδύνευσης"
 14. Δημήτρης Ράϊκος, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, "Η εσωτερική συνάφεια ως προϋπόθεση της κατά το άρθρο 105 Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα αστικής ευθύνης του Δημοσίου"
 15. Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας, "Η αστική ευθύνη του Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων - Γενική επισκόπηση"

VII. Επιστημονικό Συνέδριο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο Ναύπλιο στις 10-12 Οκτωβρίου 2014 με θέμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Νεώτερες εξελίξεις-Προβληματισμοί). 73

 1. Κατάλογος Εισηγητών     74
 2. Πρόγραμμα Συνεδρίου    75
 3. Επιστημονικές Διαλέξεις :
VIIΙ. Διοργάνωση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης ημερίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την 28-5-2009 με θέμα :  "Η αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην σύγχρονη έννομη τάξη" και ομιλητές τους κ.κ. Δημήτριο Αναστασόπουλο, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. και Δήμο Νικόπουλο,  Δικηγόρο Δ.Ν.

IΧ. To Άρθρο 100 Α του Συντάγματος

 1. Ψήφιση ομόφωνα στην Βουλή των Ελλήνων του άρθρου 100 Α του Συντάγματος που αφορά την συνταγματική κατοχύρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Πρακτικά της Βουλής,  Συνεδρίαση ΡΛΒ, Τετάρτη 7 Μαρτίου 2001 (πρωί) και ΡΛΓ, 7 Μαρτίου 2001 (απόγευμα)

X. Επίσημη έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Ν.Σ.Κ.

 1. Απόφαση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. την 7η Ιουνίου 1999
 2. Ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Μελών του Ν.Σ.Κ. κ. Κωνσταντίνου Μπακάλη
 3. Ομιλία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Αριστομένη Κομισόπουλου
 4. Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννου Παπαντωνίου

ΧΙ. Έκδοση από τα ΕΛΤΑ με πρωτοβουλία και επιμέλεια του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Κωνσταντίνου Βολτή:

 1. Επετειακού γραμματοσήμου για τα 125 χρόνια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Επετειακού Καρτ ποστάλ που απεικονίζει την Αίθουσα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. και κάτω δεξιά της το επετειακό γραμματόσημο
 3. Επιστολικού φακέλου των ΕΛΤΑ με τις επετειακές εκδόσεις γραμματοσήμων το 2007 μεταξύ των οποίων και το  γραμματόσημο του Ν.Σ.Κ.
ΧΙΙ. Επίσκεψη στο ΝΣΚ την 20-12-2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη. Ομιλία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.   κ.Κωνσταντίνου Μπακάλη

ΧΙΙΙ. Ετήσια έκθεση του Ν.Σ.Κ. για το έτος 2007

 1. Επίσκεψη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Κωνσταντίνου Μπακάλη στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτριο Σιούφα  προς κατάθεση της Ετήσιας Έκθεσης 2007

ΧΙV. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

 1. Ερώτηση από 7-2-2012 του Βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. μεταξύ των οποίων και το Δικαστικό Γραφείο Κατερίνης

XV. Διεθνείς Σχέσεις

 1. Το έτος 2003, επί Προεδρίας Ευστρατίου Βολάνη, το ΝΣΚ υποδέχτηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ (Κ.Υ.), ανώτατη αντιπροσωπεία του Αλβανικού Κράτους  αποτελουμένη από τον Εισαγγελέα της Χώρας αυτής και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Σώματος επί του νομικού πλαισίου που διέπει το ΝΣΚ προκειμένου να αξιοποιηθεί για την εισαγωγή παρομοίου θεσμού στην Χώρα αυτή.       
 2. Το έτος 2009, επί Προεδρίας Αλεξάνδρου Τζεφεράκου, κατόπιν αιτήματος του Τουρκικού Κράτους, μέσω της πρεσβείας του, να πληροφορηθεί το ισχύον νομικό καθεστώς για το Ελληνικό Νομικό Συμβούλιο. Ο Οργανισμός του Ν.Σ.Κ., δηλαδή ο νόμος 3086/2002 και το π.δ. 238/2003 μεταφράσθηκαν και χορηγήθηκαν στο Κράτος αυτό για λόγους συγκριτικής έρευνας του δικαίου, προκειμένου το νομοθετικό αυτό υλικό αξιοποιηθεί για την εισαγωγή παρομοίου θεσμού στη χώρα  αυτή ή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματός της.
 3. Το έτος 2014, επί Προεδρίας Ιωάννη Σακελλαρίου,  κατόπιν αιτήματος  του Γενικού Εισαγγελέα της Σλοβενίας , να πληροφορηθεί την νομική εκπροσώπηση του Ελληνικού Κράτους σε εθνικά, αλλοδαπά και διεθνή Δικαστήρια και άλλα σχετικά θέματα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του ΝΣΚ, απεστάλη στον Λειτουργό της Χώρας αυτής, μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Λιουμπλιάνα περίληψη για την δομή και την οργάνωση λειτουργίας του ΝΣΚ σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα

XVI.  Παλαιά νομοθετικά κείμενα που αφορούν το Ν.Σ.Κ. και το Δημόσιο

 1. Διάταγμα του Όθωνος από 12-5-1835, ελέω Θεού Βασιλέως της Ελλάδος, "Περί της εν δικαστηρίω παραστάσεως του Δημοσίου, των Δήμων κ.λπ."
 2. Κώδιξ νόμων περί δικών του Δημοσίου (Διάταγμα 26 Ιουν./ 10 Ιουλ. 1944), όπως αρχικά ίσχυσε
 3. Εσωτερικός Κανονισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 28-4-1959 έκδοσης επί Προεδρίας του Ν.Σ.Κ. υπό Χ. Βασιλακόπουλου
 4. Συλλογή νομοθεσίας  (1954) αφορώσης την οργάνωσιν και αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και υπόμνημα υπό Εμμανουήλ Σαμαλέα, Νομικού Συμβούλου, ελεγχθείσα και συνοδευόμενη υπό υπομνήματος Χαραλάμπους Βασιλακόπουλου, Προέδρου του Ν.Σ.Κ.     60
 5. Κατάλογος νομοθετικών κειμένων παλαιών και νέων που αφορούν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

XVΙI. Κοινωνικές δραστηριότητες του Ν.Σ.Κ.

 1. Τράπεζα Αίματος.
 2. Από το 2003 έχει οργανωθεί και λειτουργεί στη Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Ν.Σ.Κ., με την συνδρομή του Νοσοκομείου "Σωτηρία" Τράπεζα Αίματος προς χρήση των Λειτουργών και του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. Μέχρι το 2014 έχουν οργανωθεί 25 αιμοδοσίες και έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 405 μονάδες αίματος.
 3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Σκάκι.
 4. Την 18η Δεκεμβρίου 2013 διοργανώθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής τουρνουά RAPID με διεθνή αξιολόγηση.

ΧVΙII.  Συνδικαλιστικές δραστηριότητες στο Ν.Σ.Κ.

 1. Στον χώρο του Ν.Σ.Κ. λειτουργούν δύο (2) συνδικαλιστικές οργανώσεις.     
 2. Η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 3. Εξαγγελία απεργίας για την 21η-10-1988 από την Ένωση Μελών των Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης για την κατάργηση της παρ.5 του άρθρου 26 του ν. 1805/1988
 4. Κήρυξη αποχής από 28-7-2009 μέχρι και 30-7-2009 από τα Γραφεία των μελών του ΝΣΚ με απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ προς απόσυρση των παρ.15,16,17 του άρθρου 13 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου "Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, ρύθμιση θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις"
 5. Ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

XIX. Ετήσια Έκθεση του Ν.Σ.Κ.

 1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσει σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή και αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. για τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται, με ειδικότερη αναφορά στην έκβαση των υποθέσεων της ακυρωτικής διαδικασίας, την επισήμανση των αιτίων ακύρωσης κανονιστικών ή ατομικών πράξεων της Διοίκησης.
 2. Η Ετήσια Έκθεση, όπου αποτυπώνεται σε ετήσια βάση όλη η ειδικότερη λειτουργία και τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας (Συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας του ΝΣΚ, Νομικό πλαίσιο και λειτουργία, Οργανωτικά-λειτουργικά θέματα, Στατιστική αποτίμηση δραστηριότητας, Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων, Διεθνείς δραστηριότητες, παράλληλες δραστηριότητες, κατάλογος Λειτουργών του ΝΣΚ, Νομοθετικά Κείμενα), είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο (Site) του ΝΣΚ www.nsk.gov.gr
XX. Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Τρίαντου και της Νομικής Συμβούλου κας Ιωάννας Καραγιαννοπούλου κατά την εκδήλωση της 26-6-2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων του ΝΣΚ.

XXI. Δημοσίευση των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

XΧII. Το Νομικό  Συμβούλιο του Κράτους  εδώ και δεκαετίες συμμετέχει στις ασκήσεις πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης  (ΠΣΕΑ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

XXIII. Ονοματοδοσία αιθουσών Κεντρικής Υπηρεσίας ΝΣΚ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Στις 21-9-2021 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής  ο νόμος 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170)

Βασικές προτεραιότητες του νέου Οργανισμού του ΝΣΚ, είναι:

 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ και η ηλεκτρονική λειτουργία του,
 • Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του ΝΣΚ, με έμφαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού και μέσων,
 • Η απλοποίηση των διαδικασιών του ΝΣΚ, η αποσυμφόρηση και η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων,
 • Η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητας του ΝΣΚ για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων με τους ιδιώτες,
 • Η επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, τόσο ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής, ο οποίος γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία, με νέα κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης, όσο και ως προς την επιθεώρηση, τις προαγωγές και το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ.

Για να δείτε το κείμενο του Νέου Οργανισμού του ΝΣΚ πατήστε εδώ

Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους ανήκει η νομική υποστήριξη του Κράτους. Στην υποστήριξη αυτή περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών ορ γάνων, καθώς και ενώπιον των εθνικών και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • Η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,
 • Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου,
 • Ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,
 • Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία, όταν αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, η επεξεργασία της ρήτρας διαιτησίας σε συμβάσεις του Δημοσίου και ο ορισμός των διαιτητών του,
 • Η νομική συνδρομή της Διοίκησης κατά την κατάρτιση συμβάσεων,
 • Η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων,
 • Η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς της θέσπισης διατάξεων αναγκαίων για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
 • Η νομική υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε άλλο ενωσιακό ή διεθνές όργανο ή οργανισμό, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική διάταξη,
 • Η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων.

Η νομική υποστήριξη των Ανεξάρτητων Αρχών και Ν.Π.Δ.Δ., που προβλέπονται στον Νέο Οργανισμό του ΝΣΚ ή σε ειδικές διατάξεις.