ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ
Αριθμός Προσφυγής : 3/1992/348/421, 14307/88
Ημερομηνία Απόφασης : 25-05-1993
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ119377/2015 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 9 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,άρθρο 7 - ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΝΕΥ ΝΟΜΟΥ,άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ,άρθρο 14 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών