Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 446/2021

4
Νοε
Καθορισμός καθηκόντων των ασκούμενων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.