Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 411/2021

8
Οκτ
Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων λειτουργίας της.