Επιστροφή

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

24
Δεκ
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του έργου "Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του" για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020.