Επιστροφή

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

5
Μαϊ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 173/05-05-2020, που τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του, με αριθμό 162/24-04-2020 και διευρύνει το ωράριο διενέργειας επιδόσεων προς το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της περιορισμένης λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Υπηρεσιακών Μονάδων του.