ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ευγενία Βελώνη (Από 01/07/2021)

Η Ευγενία Βελώνη επελέγη ως Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το Προεδρικό Διάταγμα, με ημερομηνία 30/6/2021, που εκδόθηκε νόμιμα στην Αθήνα, μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 21/23-06-2021 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ Γ΄ 1456/30-06-2021.

H Ευγενία Βελώνη, το γένος Ευθυμίου Καραΐσκου, γεννήθηκε στη Γουριώτισσα Αιτωλοακαρνανίας, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή Αθηνών, εισήλθε το 1983 στο Ν.Σ.Κ., μέσα στην πρώτη δεκάδα, και τοποθετήθηκε:

 • στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Γ.Ν.Σ.) στο Υπουργείο Εξωτερικών με παράλληλα καθήκοντα στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Εσωτερικών (1983-1984),
 • στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Οικονομικών (1984-2009), όπου υπηρέτησε στους βαθμούς του Δικαστικού Αντιπροσώπου Β΄ και Α΄ Τάξης του Ν.Σ.Κ., του Παρέδρου και του Συμβούλου,
 • στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. (2009), με παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένης του Σχηματισμού Διαφορών Δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • στο Γ.Ν.Σ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (2010),ως Προϊσταμένη, παράλληλα προς τα καθήκοντά της στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.,
 • στο Γ.Ν.Σ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Προϊσταμένη (2010),
 • στο Γ.Ν.Σ. στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (πρώην Δημοσίων Έργων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (2010-2019), ως Προϊσταμένη.

Προήχθη στο βαθμό της Αντιπροέδρου, στις 21.11.2018 και από 01.08.2019, τοποθετήθηκε στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Οικονομικών ως Προϊσταμένη με παράλληλη από 19.09.2019 εποπτεία του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ - Τμήμα Β΄ Διοικητικής Εκτέλεσης και Λοιπών Υποθέσεων, διετέλεσε δε Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος του ΝΣΚ από 16.09.2019 .

Έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων της Χώρας, με σημαντικότερες την υπόθεση της SIEMENS, του Μετρό Θεσσαλονίκης, τις ποινικές υποθέσεις της «ΑΙΞΩΝΗΣ», της «Δ.Ε.Κ.Α.» και του αεροπορικού δυστυχήματος με το αεροσκάφος τύπου MYSTEP FALCON F 900, καθώς και πλήθος διαιτητικών δικών από διαφορές που ανέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής των συμβάσεων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της Χώρας, ως επικεφαλής των συγκροτηθεισών ομάδων για τον χειρισμό τους.

Διετέλεσε μέλος διαιτητικού δικαστηρίου σε διαιτητικές δίκες σύμφωνα με τους κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (I.C.C.), καθώς και σε εσωτερικές διαιτησίες.

Υπήρξε εισηγήτρια σε πλείστα σεμινάρια και ημερίδες («Δικαιώματα του Πολίτη» «Διαδικασία Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση-Προτάσεις Βελτίωσης και Επιτάχυνσης», «Δημόσια Έργα-Θεσμικές αλλαγές στο ν.3669/2008», «Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης»).

Έχει διατελέσει Επιθεωρήτρια Λειτουργών του ΝΣΚ, καθώς και πρόεδρος ή μέλος σε πλήθος επιτροπών και συμβουλίων πειθαρχικών, γνωμοδοτικών και νομοτεχνικών και, συγκεκριμένα:

 • στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ),
 • στην Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων,
 • στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών,
 • στην ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
 • στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους,
 • στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και των στελεχών τους,
 • στην Επιτροπή για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού,
 • στην Επιτροπή για την επεξεργασία των τροποποιητικών συμβάσεων έργων παραχώρησης,
 • στην συσταθείσα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Επιτροπή για την αναμόρφωση και κωδικοποίηση των νομοθετικών διατάξεων του Εθνικού Δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και την εναρμόνισή του με κανόνες του παραγώγου ενωσιακού δικαίου,
 • στην Επιτροπή για την επικαιροποίηση των ν. 3669/2008 και ν. 3316/2005,
 • στην Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),
 • στην Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων φορολογικής μεταρρύθμισης και την κωδικοποίηση της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας,
 • στην Ειδική Επιτροπή για την αναμόρφωση των διατάξεων περί Σχολαζουσών Κληρονομιών,
 • στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη μελέτη θεμάτων αιγιαλού και παραλίας.