ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 3, Ν 4831/2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
19
ΑΠΡ
Απόσπασμα του Πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο τελικό-προφορικό στάδιο του Διαγωνισμού του Ν.Σ.Κ. Ανάρτηση αποσπάσματος του Πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο τελικό-προφορικό στάδιο του Διαγωνισμού
08
ΑΠΡ
Επίσκεψη σπουδαστών του 1ου εκπαιδευτικού έτους της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στην ΚΥ του ΝΣΚ Επίσκεψη σπουδαστών του 1ου εκπαιδευτικού έτους της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στην ΚΥ του ΝΣΚ