1
Μαρ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 116/2023 Εγκατάσταση των Λειτουργών του Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της αλλοδαπής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
17
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 689/2022 Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του.
19
Δεκ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 676/2022 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων που ρυθμίζουν το σύστημα επιθεώρησης των Λειτουργών και των Υπηρεσιακών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
30
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 632/2022 Ορισμός μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
30
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 629/2022 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
14
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 601/2022 Ορισμός επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 579/2022 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 367/07-07-2022, περί τοποθέτησης διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Ν.Σ.Κ.
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 578/2022 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 365/07-07-2022, περί κατανομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες του.
3
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 577/2022 Έκδοση προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
31
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 561/2022 ​Συγκρότηση Θεματικού Σχηματισμού ποινικών υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
31
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 560/2022 Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού εθνικών και διεθνών διαιτησιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
21
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 545/2022 Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αναπληρωτή αυτού.
17
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 526/2022 Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ. αριθμ. 526/2022, όπως θα διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
17
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 521/2022 Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ. αριθμ. 521/2022, όπως θα διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
5
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 510/2022 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με αριθμό 321/2021, και κατανομή των υποθέσεων στους Σχηματισμούς Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων ημεδαπής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
5
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 509/2022 Κατάργηση του Σχηματισμού Διαφορών Δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 507/2022 ​Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμημάτων των Διευθύνσεων α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
3
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 496/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε διοικητικους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΚΥ ΝΣΚ.
27
Σεπ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 490/2022 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)»
9
Σεπ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 459/2022 Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)